Služby

PŘEKLADY

Nabízím odborné, ale i obecné překlady z/do následujících jazyků:
ruština, čeština, angličtina, běloruština

Specializace:

obchod, ekonomie, právo, finance, účetnictví, management, marketing, farmacie, chemie, technika: strojírenství, motorová vozidla, stavebnictví, energetika, petrochemie, výroba, bezpečnost a hygiena práce

Překlady z některých jiných oborů jsou také možné. Neváhejte se zeptat.

Příklady dokumentů, které překládám:

smlouvy, dohody, kontrakty, obchodní nabídky, obchodní korespondence, faktury, akreditivy, přepravní doklady, obchodní plány, zápisy z porad, účetní výkazy, výroční zprávy, auditorské zprávy, zplnomocnění, zákony, zakladatelské smlouvy, stanovy, licence, výběrová řízení, politiky společností, technické specifikace, propagační materiály, webové stránky.

Používaný software: SDL Trados Studio 2014, Across, Word, Excel, PowerPoint, Adobe Reader, InDesign

Poznámka: Neprovádím ověřování překladů.

REVIZE A KOREKTURY

Revize překladů do ruštiny a běloruštiny (v porovnání se zdrojovým textem)

Korektura rodilým mluvčím textů v ruštině a běloruštině

Odborná korektura textů v ruštině z oborů: obchod, ekonomika, finance, právo, marketing

TLUMOČENÍ

Konsekutivní (následné) tlumočení: čeština – ruština, angličtina – ruština

Tlumočení ústního projevu řečníka po částech: tlumočník vyčká, až řečník vysloví několik vět, poté se řečník na chvíli odmlčí a tím poskytne tlumočníkovi potřebný čas k překladu.

Doprovodné (informativní) tlumočení: čeština – ruština, angličtina – ruština

Doprovázení klienta při setkáních a pomoc s orientací v jiném jazykovém a kulturním prostředí (úřady, výstavy, obchody, rezervace lístků a letenek atd.).